VSECURE

מצוינות, הון אנושי, יוזמה ויושרה הנם אבני היסוד המהווים את חזון חברת Vsecure בארץ ובעולם.

הרצון להשגת פתרונות בתחום האבטחה לא משאיר מקום לספק עקב מספר האירועים

הגדל והולך של אבטחת מידע והשלכותיהם על הארגון.

ההשראה לכך טמונה ביכולתנו לממש וליישם את ציפיות לקוחותינו תוך אמונה כי בעולם

מפותח, מאתגר ומורכב הפתרון תמיד קיים.הדפסה
 

בחודשי ינואר עד מרץ חברת Vsecure  יחד עם core impact מציגים הצעה מיוחדת למבדקי חדירה מסוג: תשתית ואפליקציה

במחיר מיוחד של 2800$ + Ipad מתנה !

...

בדיקה והעלאת מודעות העובדים:

Vsecure מתמחה בייעוץ, בתכנון תשתיות , ניהול פרויקטי אבטחת מידע ובפתרונות טכנולוגיים.

החברה מתמחה בכל נושא העלאת מודעות העובדים בנושא אבטחת מידע ביצוע הדרכות וקמפיין אבטחת מידע

 

בדיקות למימד האנושי

ארגונים משקיעים סכומי ענק על מוצרי הגנה ועל פרויקטי אבטחת מידע. לאורך כך הזמן הוכח כי העובדים  הם החוליה החלשה!

Vsecure  מבצעים מבדקי social Engeeniring על מנת להציג לארגון את נקודות החולשה שלו בתחומם נהלי העבודה ומודעות העובדים