SCADA Security


Supervisory Control And Data Acquisition) SCADA)

הן מערכות מחשב המשמשות לצורך פיקוח, שליטה ואיסוף נתונים בתעשייה.

מערכות אלה שולטות על תהליכים בתחום התעשייה, התשתיות וניהול מתקנים כמו לדוגמא: גז, חשמל, מים, דלק, רכבות, רמזורים וכדומה.

פגיעה ברשתות קריטיות אלו הינה מהותית ועלולה בסדר הציבורי בחיי אדם, פגיעה עסקית ואובדן הכנסות.

האבולוציה והצורך הטכנולוגי העבירו את רשתות ה SCADA תהליך אופטימזציה ולצידו גם חשיפות אבטחת מידע שלא היו מוכרות לתחום.

רשתות ה SCADA כפופות למגוון רחב של רגולציות עקב חשיבותן הרבה.

 

vSecure  מתמחה בסקרי סיכונים מיפוי אפיון וניתוח תשתיות קריטיות ורשתות SCADA

ליווי גופים מול רגולציות ( משרד תשתיות, הרשות הממלכתית לאבטחת מידע, ליווי גופים המוגדרים תמ"ק \ תמ"ח

החברה מתמחה בחקירות וניהול סיכונים ברשתות סקדה ניסיון רב במציאת פגיעויות וקטורי תקיפה.

בתכנון פתרונות לרשתות Scada \ ICS , ניסיון בפרויקטים של הפרדת רשתותהדפסה
 

בחודשי ינואר עד מרץ חברת Vsecure  יחד עם core impact מציגים הצעה מיוחדת למבדקי חדירה מסוג: תשתית ואפליקציה

במחיר מיוחד של 2800$ + Ipad מתנה !

...

בדיקה והעלאת מודעות העובדים:

Vsecure מתמחה בייעוץ, בתכנון תשתיות , ניהול פרויקטי אבטחת מידע ובפתרונות טכנולוגיים.

החברה מתמחה בכל נושא העלאת מודעות העובדים בנושא אבטחת מידע ביצוע הדרכות וקמפיין אבטחת מידע

 

בדיקות למימד האנושי

ארגונים משקיעים סכומי ענק על מוצרי הגנה ועל פרויקטי אבטחת מידע. לאורך כך הזמן הוכח כי העובדים  הם החוליה החלשה!

Vsecure  מבצעים מבדקי social Engeeniring על מנת להציג לארגון את נקודות החולשה שלו בתחומם נהלי העבודה ומודעות העובדים