פתרונות

• מבדקי חדירה ובחינות חוסן

• Risk assessment

• Code review

• ניהול סיכוני טכנולוגיה

• ייעוץ ואבטחת מידע

• ייעוץ והכנה לעמידה בתנאי רגולציה

• תכנון וליווי לתכניות drp/bcp

• כתיבת נהלים ומדיניות

• בדיקה והעלאת מודעות עובדים

בדיקות אבטחה

• בדיקות אבטחה לסביבת vmware

• בדיקות למימד האנושי

• בדיקות בסיסי נתונים

• בדיקות התאמה לתקניםהדפסה